Copyrights

Vrijwel alle teksten, foto’s en illustraties, Copyright: Het Wapen van Strijp (vragen over copyrights). Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Het Wapen van Strijp informatie (teksten en foto’s daaronder begrepen) via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden. Broncodes, databaseontwerp, content managementsyteem en design, Copyright: Maan! communicatie